Agenda

8:00 – 9:00

Registrace

9:00 – 9:15

Uvítání, představení průvodců dne, organizace (Slávek Rydval)

9:15 – 9:45

Dopolední blok 1: Jak začít modelovat z pohledu enterprise architektury? (Milan Rubeš)

9:45 – 10:15

Dopolední blok 2: Jak začít z pohledu procesů a procesní analýzy? (Ivana Šabatová)

10:15 – 10:30

Přestávka

10:30 – 11:00

Dopolední blok 3: Jak začít modelovat z pohledu solution architektury a softwarové analýzy? (Slávek Rydval)

11:00 – 11:20

Dopolední blok 4: Případová studie – Enterprise architektura (Milan Rubeš)

11:20 – 11:40

Dopolední blok 5: Případová studie – Modelování procesů (Ivana Šabatová)

11:40 – 12:00

Dopolední blok 6: Případová studie – Architektura řešení a analýza složitějšího projektu (Slávek Rydval)

12:00 – 13:00

Oběd

13:00 – 14:00

Odpolední blok 1: Příklad #1 – účastníci budou rozděleni do tří skupin a pod vedením jednotlivých lektorů vypracují společně jeden příklad.

14:00 – 14:15

14:15 – 15:15

15:15 – 15:30

Přestávka

Odpolední blok 2: Příklad #2 – účastníci budou rozděleni do jiných tří skupin a pod vedením jednotlivých lektorů vypracují společně jeden příklad.

Přestávka

15:30 – 16:45

Odpolední blok 3: Prezentace příkladů – jednotlivé skupiny představí své řešení, přičemž ostatní budou moci konstruktivně toto řešení oponovat a to opět pod vedením všech tří lektorů.

16:45 – 17:00

Shrnutí

Změna programu vyhrazena.