Souhlas se zpracováním osobních údajů

Objednávkou účasti na vzdělávací akci udělujete souhlas společnostem (souhrně též Správci):

  • Capricorn Pro s.r.o. se sídlem Prvomájová 1353/4, 153 00 Praha 5 – Radotín, identifikační číslo 06748619 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 287981 (dále také jako „Pořadatel“, „Správce“ nebo „Capricorn Pro“) a
  • Goodea Consulting s.r.o., se sídlem Žitavského 496, Zbraslav, 156 00 Praha 5, IČ: 03481301, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského  soudu v Praze, spisová značka C 231923  (dále jen „Správce“ nebo též „Společnost GOODEA“),

aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení,
  • e-mail,
  • telefonní číslo,
  • název společnosti a
  • fotografie, videozáznam.

Objednávkou účasti na vzdělávací akci udělujete souhlas společnostem Capricorn Pro a GOODEA s tím, aby během vzdělávací akce pořizovala fotografie a videozáznamy Vaší osoby a taktéž s užitím pořízených fotografií a videozáznamů, a to zejména následujícím způsobem: pořadatel je oprávněn užít fotografie a videozáznamy pro účely prezentace uskutečněné události na veřejnosti, zejména na webových stránkách www.jak-zacit-modelovat.cz, www.capricornpro.com, www.goodea.eu a www.modelovaci-jazyky.cz a dále na webových stránkách umožňujících prezentaci uskutečněné vzdělávací akce a propagaci společností Capricorn Pro a GOODEA.

Vaše osobní údaje, fotografie, videozáznamy a další informace o objednávkách jsou evidovány v databázi Správců, která je vedena ve smyslu zásad zpracování GDPR, včetně zabezpečení dat proti možnému zneužití. Zpracování osobních údajů je prováděno Správci. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

Součástí zpracování není zpřístupnění vašich osobních údajů třetím stranám, pokud jste k tomu neudělili souhlas při objednávce účasti na konferenci. Pokud jste takovýto souhlas udělili, budou vaše osobní údaje (jméno a příjmení, email a název organizace) zpřístupněny partnerům vzdělávací akce. Seznam partnerů je vždy zveřejněn nejpozději před začátkem vzdělávací akce. Pokud se tak nestane, má se za to, že vzdělávací akce partnera nemá.

Vaše kontaktní údaje jsou zpracovány pro účely přímého marketingu, což je v souladu s GDPR považováno za zpracování pro účely oprávněného zájmu Společností Capricorn Pro a GOODEA k zasílání informací souvisejících s objednávkou účasti na vzdělávací akci a k zasílání obchodních sdělení. Svým zákazníkům zasíláme informace adresně. Zasíláme výhradně obchodní sdělení, která tematicky souvisejí s jejich objednávkami.

Souhlas můžete odvolat prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@capricornpro.com a gdpr@goodea.eu, kde vyplníte minimálně své identifikační údaje a skutečnost, že odvoláváte svůj souhlas. Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze Souhlasu, který jste udělil/a před jeho odvoláním. Po skončení platnosti Souhlasu v souladu s tímto článkem Vaše Osobní údaje smažeme, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný́ důvod.